Özgeçmişim

Op. Dr. Hakan AYDOĞAN

 

Doğum Yeri ve Tarihi: 15 Ocak, 1971, Malatya-Doğanşehir.

 

 

Titri:    Tıp Doktoru (Dr.).

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı.

 

Emekli Sicil No:         71-831-396

Bakanlık Sicil No:      DR68781

Üniversite Sicil No:    A-2224

Medeni Hali:              Evli

Yabancı dil:                 İngilizce

Eğitim Durumu :

– 1988              Malatya Lisesi’ni bitirdi.

– 1994              13 Kasım  tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesin’den   mezun oldu.

 

Mezuniyet Sonrası

– 1994              22 Aralık tarihinde Burdur Büyükalan Sağlık Ocağı’nda göreve  başladı.

– 1996              Malatya 1 nolu (Çavuşoğlu) Sağlık Ocağına atandı.

– 1998              21-Ağustos tarihinde İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği`ne asistan olarak başladı.

– 2000              15 Eylül-15 Ekim Tarihleri arasında Diyarbakır 16. Zırhlı Tugayı’nda bedelli olarak askerliğini yaptı.

– 2003              5 Kasım 2003 tarihinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu.

Uzmanlık Tezi: Melatoninin Sıçan Dorsal Random Paternli Cilt Flebi Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi

Aynı klinikte 17 ay uzman olarak çalıştı.

-2005               1 Mart 2005 tarihinde Malatya Devlet Hastanesi’ne Uzman Olarak atandı.

            2006                15 Kasım 2006 tarihinde memuriyetten istifa edip Özel Gözde Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

            2012                11 Temmuz 2012 tarihinde Malatya Devlet Hastanesine yeniden uzman olarak atandı.

            2013                11 Haziran 2013 tarihinde tekrar memuriyetten istifa edip Özel Gözde Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

 

Katıldığı Profesyonel Kurslar:

 

– 2001              ISAPS Mini Kursu, 12-15 Nisan, Belek- Antalya.

– 2004              Nükleer ve Radyolojik Kazalarda Tıbbi Hazırlık ve Acil Tıbbi Yardım Çalıştayı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu-GATA, Ankara, Türkiye.

 

Üye olduğu Cemiyetler:

 

Estetik Plastik Cerrahi Derneği Asil üyesi (25 07 2005 de asil üyeliğe kabul edildi)

Türk  Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Asil Üye.

  

YAYINLAR:

MAKALELER

A- YURT DIŞI

 

 1. Gürlek A, Aşkar İ, Bilen B T, Alaybeyoğlu N, Ersöz A, Aydoğan H, Çelik M, Aslan S. The use of Lower Turbinate Bone Grafts ın the treatment of saddle nose deformıty.

Aesthet Plast Sug, 2002 Nov-Dec;26(6):407-12.

 1. Gürlek A, Aşkar İ, Bilen B T, Çelik M, Fariz A, Aydoğan H, Arslan A. An Easy Way of Finding a Vein In Microsurgery.

Plast Reconstr Surg. 2003 Apr 15;111(5):1766-7.

 1. Gürlek A, İnan,M, Bilen BT, Aydoğan H, Ersöz A, Çelik M, Fariz A, Aslan S. Lengthening of the amputation stumps in hand by distraction osteogenesis.

J Hand Surg [Am]. 2003; 28(S1): 45.

 1. Kutlu R, Gürlek A, Aklan A, Aydoğan H. What happens in the arteries supplying the neophallus in female to male transsexuals? Doppler assessment of hemodynamic responses to erotic audiovisual stimulation.

Case Rep Clin Pract Rev, 2003; 4(2): 100-103.

 1. Gurlek A, AydoganH, Parlakpınar H, Bay-Karabulut A, Celık M, Sezgin N. Protective effect of melatonin on random pattern skin flap necrosis in pinealectomized rat.

J Pineal Research. 2004; 36:58-63.

 1. Gürlek A, Coban YK, Aydogan H, Celik M, Aslan A. The use of suture cover as an internal nasal splint.

Plast Reconstr Surg. 2004 Feb;113(2):763-5.

 1.          Gurlek A, Aydogan H, Askar I.

Grafting the nasal dorsum with tandem ear cartilage.

Plast Reconstr Surg. 2004 Jul;114(1):263; author reply 263-4.

8.         Gürlek A, Aşkar İ, Bilen BT, Demir CY, Aydoğan H, Alaybeyoğlu N.

Utilization of Transvers Rectus Abdominis (TRAM) flap in reconstructıon of large buttock deformity.

Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(2):95-9.

 1.         Gürlek A, Alaybeyoglu N, Demir CY, Aydoğan H, Bilen BT, Ersöz A. Aesthetic

reconstruction of large scalp defects by sequential tissue expansion without interval.

            Aesthetic Plast Surg. 2004 Jul-Aug;28(4):245-50.

 1.        Gurlek A, Aslan A, Celik M, Aydogan H, Alaybeyoglu N.

A total lower lip reconstruction with a composite radial forearm-palmaris longus tendon flap: a clinical series.
Plast Reconstr Surg. 2005 Mar;115(3):949.

11.       Gurlek A, Fariz A, Aydogan H, Ersoz-Ozturk A, Eren AT.

Effects of different corticosteroids on edema and ecchymosis in open rhinoplasty.
Aesthetic Plast Surg. 2006 Mar-Apr;30(2):150-4.

12.         Gurlek A, Ersoz-Ozturk A, Celik M, Firat C, Aslan S, Aydogan H.

Correction of the crooked nose using custom-made high-density porous polyethylene extended spreader grafts.

Aesthetic Plast Surg. 2006 Mar-Apr;30(2):141-9.

 1.         Gurlek A, Celik M, Parlakpinar H, Aydogan H, Bay-Karabulut A.

The protective effect of melatonin on ischemia-reperfusion injury in the groin (inferior epigastric) flap model in rats.

J Pineal Res. 2006 May;40(4):312-7.  

 1.        Gurlek A, Frat C, Aydogan H, Celik M, Ersoz-Ozturk A, Klnc H.

Augmentation mentoplasty with diced high-density porous polyethylene.
Plast Reconstr Surg. 2007 Feb;119(2):684-91.

15.     Aydogan H, Gurlek A, Parlakpınar H, AskarI, KarabulutAb,  Fariz A, Acet A.Beneficial Effects Of Caffeic Acid Phenethylester (Cape) On The Ischemia-Reperfusion Injury In Rat Skin Flaps.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(5):563-8. Epub 2006 May 11.

 1.        Gürlek A, Fariz A, Aydoğan H, Ersöz-Oztürk A, Evans GR.

Effects of high dose corticosteroids in open rhinoplasty. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 May;62(5):650-5. Epub 2008 Mar 24.

 

 

 B – YURTİÇİ

1.       Bilen BT, Gurlek A, , Celik M, Kekili E, Ersöz A, Aydogan H, Aslan S. Kompozit serratus anteriyör flebi ile klavikulanın vaskülarize rekonstrüksiyonu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 10 (1): 2003.

 1.          Demir CY, Gürlek A, Çoban YK, Alaybeyoğlu N, Aydoğan H, Ersöz A. Geniş bir skalp defaktinin onarımında doku genişleticilerin intraoperatif mükerrer kullanımı: olgu sunumu

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 10 (3):155-58; 2003.

3.         Aydoğan H, Gürlek A, Parlakpınar H, Karabulut AB, Aslan S. Melatoninin sıçan random paternli cilt flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi.

Türkiye Klinikleri J Med Sci 24:638-644; 2004.

4.         AydoganH, Gurlek A, Parlakpınar H, Aydogan N, Acet A. Protective effect of aminoguanidine on random pattern skin flap survival: an experimental study in rats.

Türkiye Klinikleri J Med Sci 24:638-644; 2004.

 

 

KONGRE TEBLİĞLERİ
A – YURTDIŞI

 

 1. Gürlek A, Bilen BT, Demir CY, Aydoğan H, Alaybeyoğlu N. Buttock reconstructıon wıth tram flap.

                        Poster Presentation, The XVI. th  Congress of ISAPS, İstanbul, Turkey, May 26-29, 2002.

2.         GürlekA, Bilen BT, Aydoğan H, Alaybeyoğlu N, Ersöz A, Fariz A, Çelik M. Congenital cerebriform intradermal nevus: Easrly surgery is possible?

                        Poster Presentation, The XVI. th  Congress of ISAPS, İstanbul, Turkey, May 26-29, 2002.

3.         GürlekA, Bilen BT, Aydoğan H, Fariz A, Çelik M, Aslan S. Lower turbinate usage for the reconstruction of saddle nose: Early results.

                        Presentation, The XVI. th  Congress of ISAPS, İstanbul, Turkey, May 26-29, 2002.

4.         GürlekA, Bilen BT, Çelik M, Fariz A, Aydoğan H, Arslan A. An Easy Way of Vein Finding In Microsurgical Aplications.

Poster Presentation, The VI. th  Congress of Euromicro, İstanbul, Turkey, June 20-23, 2002.

5.         GürlekA, Demir CY, Bilen BT, Çelik M, Fariz A, Aydoğan H, Arslan A. The effects of normo-volemic hemodulion on flap survival.

Presentation, The VI. th  Congress of Euromicro, İstanbul, Turkey, June 20-23, 2002.

6.         Gürlek A, İnan,M, Bilen BT, Aydoğan H, Ersöz A, Çelik M, Fariz A, Aslan S. Lengthening of amputation stumps in hand surgery by distraction osteogenesis.

                        Presentation, The 8. th  Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Amsterdam, The Netherlands, İstanbul, Turkey, May 22-25, 2002.

7.         Gürlek A, İnan,M, Bilen BT, Aydoğan H, Ersöz A, Çelik M, Fariz A, Aslan S. Lengthening of amputation stumps in hand surgery by distraction osteogenesis.

                        Presentation, The 9. th  Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Lisbon, The Portugal, June 25-28, 2003.

8.         Parlakpınar H, Aydoğan H, Gürlek A, Sezgin N, Acet A. Protective Effect of Melatonin on Random Pattern Skin Flap Necrosis in Pinealectomized Rat.

                        Poster Presentation, Turkish Pharmacological Society, 17th National Congress of Pharmacology, 1st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of The Turkish & Dutch Pharmacological Societies. Belek-Antalya/Turkey, October 17-21, 2003.

 

B – YURTİÇİ

 

1.         Dr. Mustafa Tercan, Dr. Y. Kenan Çoban, , Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Ali Gürlek. Ilimli Derecede Etanol İntoksikasyonunun Rat Deri Fleplerine Etkisinin Araştırılması.

Sunu. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

2.         Dr. Ali Gürlek, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan,Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Endoskopik “Brow Lift” Tel Fiksasyon İçin Perkutan Kişner Teli Kullanılması.

Sunu. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

3.         Dr. Ali Gürlek, Dr, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan. Yeni Bir Anomali mi?

            Poster. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

4.         Dr. Ali Gürlek, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan,Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Mustafa Tercan. Palatoplasti Sonrası Beslenmenin Komplikasyonlara Etkisi: Klinik Ön Çalışma

Poster. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

5.         Dr. Ali Gürlek, Dr. Hakan Aydoğan, Dr.Türkan Togol Dr. Canser Y. Demir, Dr. Nezih Alaybeyoğlu. Liposakşın ve Abdominoplastide Epidural Anestezi Kullanılması

            Poster. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

 1. Dr. Ali Gürlek, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan. Rekürran Redüksiyon Mamoplasti.

Poster. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

7.         Dr. Ali Gürlek, Dr. İbrahim Askar, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Nezih Alaybeyoğlu. Rekürran Temporomandibüler Eklem ve Luksasyonlarının Tedavisinde Kalvariyal Kemik İle Mikrovida-Plak Kullanımı.

Poster. XXI. Ulusal Plastık, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuşadası, Türkiye 30 Eylül-3 Ekim 1999.

8.         Dr. Canser Y Demir, Dr. Ali Gürlek, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Nezih Y Alaybeyoğlu, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Mehmet Çelik. Çeşitli hemodilüsyon oranlarında rat deri fleplerinin yaşam oranının araştırılması.

 1. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Hilton Otel İzmir. 27 Eylül-1 Ekim 2000.
 2. Dr. Ali Gürlek, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Nezih Alaybeyoğlu Dr. İbrahim Askar. Potasyum Ekstravazasyonu: Olgu Sunumu.
 3. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Hilton Otel İzmir. 27 Eylül-1 Ekim 2000.

 

10.       Dr. Ali Gürlek, İbrahim Askar, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Bilge T. Bilen. Rekürran Temporomandibuler Eklem Luksasyonlarının Tedavisinde Kalvariyal Kemik İle Mikroplak-Vida Kullanımı

Sunu. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

11.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Muharrem İnan, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Hakan Aydoğan. Distraksiyon Osteogenezisi Yöntemiyle Eldeki Amputasyon Güdükleri ve Kısa Parmakların Uzatılması.

Sunu. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

 1.        Dr. Ali Gürlek, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Alpay Fariz, Dr. Mehmet Çelik, Dr. Nezih Alaybeyoğlu Dr. Ayşe Ersöz. Mikropeniste Boy Uzatma ve Çap Kalınlaştırma.

Sunu. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

13.       Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Ali Gürlek, Dr. Alpay Fariz, Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Mehmet Çelik, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Canser Y. Demir, Dr Ömer Şensöz.. Total Kulak Rekonstrüksiyonu.

Sunu. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

14.       Dr.Bilge T. Bilen, Dr.Ali Gürlek, Dr. Alpay Fariz, Dr. Mehmet Çelik, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Ayşe Ersöz,Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Canser Y. Demir. Kronik Lenfödem Komplikasyonu;Epidermoid Karsinoma Olgusu

 1. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

15.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Bilge T. Bilen Dr. Canser Y. Demir, Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Mehmet Çelik .Yeni Bir Anomali mi?Bir Olgu Sunumu

 1. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.
 2.        Dr. Ali Gürlek, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Alpay Fariz, Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Mehmet Çelik. Konjenital Serebriform Intradermal Nevus: Erken Cerrahi Tedavi Mümkün mü? Bir Olgu Sunumu.

                        Poster. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

17.       Dr. İbrahim Aşkar, Dr.Ali Gürlek, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Ayşe Ersöz,Dr. Bizden Tavil Sabuncuoğlu.Temporpmandibüler Eklem Prefabrikasyonu: Ön çalışma.

                        Poster. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.

18.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Alpay Fariz, Dr. Mehmet Çelik, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Nezih Alaybeyoğlu. Üç Boyutlu Burun Rekonstruksiyonu;Olgu Sunumu.

                        Poster. XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001, İstanbul.

19.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Nezih Alaybeyoğlu Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Mehmet Çelik. Konjenital Serebriform Intradermal Nevus: Erken Cerrahi Tedavi Mümkün mü? Bir Olgu Sunumu.

                        Poster. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18-22 Ekim 2002, Ankara.

20.       Dr.Bilge T. Bilen, Dr.Ali Gürlek, Dr. Mehmet Çelik, Dr. Ayşe Ersöz, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Serkan Aslan. Kompozit serratus anterior flebi ile klavikulanın vaskülarize rekonstrüksiyonu.

 1. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18-22 Ekim 2002, Ankara.

21.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Canser Y Demir, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Nezih Alaybeyoğlu. TRAM flep ile kalça rekonstrüksiyonu.

Poster. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18-22 Ekim 2002, Ankara.

22.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Bilge T. Bilen, Dr. Hakan Aydoğan,Dr. Serkan Aslan,Dr. Alpay Fariz, Dr Ahmet Aslan. Mikrocerrahi uygulamalarında kolay ven bulma tekniği.

Poster. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 18-22 Ekim 2002, Ankara.

23.       Dr. Ali Gürlek, Dr. Nezih Alaybeyoğlu, Dr. Canser Y. Demir, Dr. Hakan Aydoğan, Dr. Ayşe Ersöz. Elde Mikobakterium Tüberküloz Enfeksiyonu: Olgu Sunumu.

Poster. XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü, 3-5 Nisan 2003, Malatya .

24.       Gürlek A, Aslan S, ÇelikM, Aydoğan H, Burak F. Serviks ve Vajinal Agenezisli Bir Olguda (Murcs sendromu) Pudental Thigh Flep ile Kombine Vajen ve Serviks Rekonstrüksiyonu: Yeni Bir Teknik.

Poster. XXV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003, Samsun.

25.       Gürlek A, Alaybeyoğlu N,. Demir CY, Aydoğan H, Ersöz A. Elde Mikobakterium Tüberküloz Enfeksiyonu: Olgu Sunumu.

Poster, XXV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003, Samsun.

 1.        Aydoğan H, Gürlek A, Parlakpınar H, ÇelikM, Bay-Karabulut A. Pinealektomize sıçanlarda melatoninin random paternli cilt flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi.

Poster, XXV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003, Samsun.

27.       Gürlek A, Aslan S, Aydoğan H, Kılınç H, Alaybeyoğlu N, Arslan S, Bilen BT. Nazal Fraktür Tedavisinde Erken Korrektif Rinoplasti Mümkün mü?

                                    Poster, XXV. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Rinoplasti Sempozyumu. 17 Nisan 2004, Adana.