Meme asimetrisi düzeltilmesi

Doğuştan veya sonradan olan bazı nedenlerle meme asimetrisi olabilmektedir. Bu durum bayanlarda ciddi psikolojik problemlere neden olabilmektedir. Aslında her bayanda belli bir miktarda meme asimetrisi bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğuna herhangi bir müdahale yapmak gerekmiyor. Çok belirgin asimetrilerde ise deformitenin boyutuna  göre bir tedavi yöntemi uygulamak gerekiyor. Büyük olan memeye küçültme işlemi yapılabilir. Daha çok tercih edilen yöntem ise küçük olanın büyütülmesidir. Bu işlem ya yağ enjeksiyonu ile veya protez uygulaması ile yapılabilir.

Vücudun bir bölgesinden alınan yağ dokusunun büyütme ve asimetri düzeltilmesi amacı ile memelere enjekte edilmesi fikri ile popüler edilen yöntemin birtakım riskleri bulunmaktadır. Yağ enjeksiyonu yöntemi vücutta kontur düzelmek ve volüm kaybını desteklemek için yıllardır plastik cerrahide uygulanmaktadır. Bu yöntemin meme büyütmede kullanılması hale tartışmalıdır. Memeye enjekte edilecek yağ dokusu miktarı ve kalıcılığı önemli bir sorudur.

En iyi ellerde ve en iyi teknikle uygulanan bir yağ enjeksiyonu sonucunda 1yıl sonra verilen miktarın en iyi ihtimalle %40-50’sinin kaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla meme implantı ile kıyaslandığında elde edilmesi planlanan meme büyüklüğü tam olarak tahmin edilememek de ve işlemin tekrar edilmesi (sıklıkla) gerekebilmektedir. Günümüzde en iyi ellerde yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir! Operasyon öncesi iyi planı yapılmış bir implant operasyonu ise 1,5-2 saat kadar sürmekte. Kalıcı olması ve daha ekonomik olması düşünüldüğünde protez ile meme asimetrisi düzeltilmesi daha uygun olacaktır.